Artificial Solution ger en uppdatering angående Covid-19

Stockholm, Sverige (29/04/2020) – Artificial Solutions® (SSME: ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, tillhandahåller idag en uppdatering om vidtagna åtgärder avseende Covid-19 pandemin, för att säkerställa att bolaget är väl positionerat när länder börjar att öppna upp.

Företaget vidtar redan åtgärder för att stärka sin finansiella ställning så som att skjuta upp utgifter för en rad poster som exempelvis hyror och skatter.

Artificial Solutions har personalrelaterade kostnader uppgående till cirka 70% av de totala kostnaderna. Företaget har nu fattat det strategiska beslutet att ansöka om olika statliga stöd- och låneprogram i de marknader där bolaget verkar, att korttidspermittera en del av de anställda och fråga andra, inklusive ledningen och styrelsen, om uppskjutna löneutbetalningar. Företaget planerar för närvarande inga uppsägningar och ser fortsatta möjligheter på medellång sikt.

Kombinationen av de personalrelaterade åtgärderna och åtgärderna för att stärka likviditeten är betydande och uppskattas till cirka 1,8 miljoner euro med villkor för godkännande.

”Många av våra kunder och potentiella kunder hanterar just nu den pågående pandemin och prioriterar helt riktigt denna uppgift. Men när marknaderna väl tar fart förväntar vi oss att se en ännu starkare efterfrågan på våra produkter eftersom företag försöker minska sina beroenden till speciella platser och stora kundcenter. På medellång- till långsikt förväntar vi oss att Conversational AI-marknaden kommer att påskyndas av viruset-utbrottet, då företag vill minska sitt beroende av personal och ökar den digitala automatiseringen, ”kommenterar Lawrence Flynn, VD för Artificial Solutions.

Som ett teknologidrivet företag med stor geografisk spridning utnyttjar Artificial Solutions redan teknik för arbete på distans. Företaget stängde alla sina kontor i början av mars för att skydda personalen, samtidigt som kunderna fortfarande fick åtkomst till sina produkter och tjänster utan någon märkbar förändring. Detta möjliggör för Artificial Solutions att fortsätta leverera till sina kunder och samtidigt kunna skala upp verksamheten när marknadsförhållandena förbättras.

”Jag är mycket nöjd med att vi har lyckats skydda alla jobb i detta skede och nu när vissa regioner visar tecken på att öppna upp är jag optimistisk till att vi kommer att kunna fortsätta med detta. Jag vill tacka våra medarbetare för deras engagemang och lojalitet och ser fram emot ljusare tider efter denna speciella tid, avslutar Lawrence.

För mer information vänligen kontakta:

Lawrence Flynn, CEO,
Artificial Solutions International AB
+46 8 663 54 50
lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning No 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 20.00 CET.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *