Artificial Solutions: 12 månaders förlängning och nya villkor för obligationer

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, meddelar att de kommit överens om en 12-månaders förlängning av obligationer om 52 MSEK som tidigare skulle återbetalas den 5 juni 2020. Återbetalningen av obligationerna kommer nu att ske den 5 juni 2021.

Dessutom ändras villkoren för obligationerna så att om dom löses in före eller den 31 december 2020 kommer de att lösas in till ett belopp per obligation motsvarande 100 procent av det nominella beloppet, men om obligationen inlöses 2021 kommer det att ske en månadsvis ökning av inlösenbeloppet fram till den sista förfallodagen då obligationerna kommer att lösas in till ett belopp per obligation motsvarande 110 procent av det nominella beloppet. Alla andra villkor förblir oförändrade.

Den 27 maj 2020 köpte Artificial Solutions obligationer om 15 MSEK som förfaller till betalning den 5 juni 2020. Samma dag sålde de obligationer om 15 MSEK som förfaller till betalning den 5 juni 2020.

För mer information vänligen kontakta

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

Telefon: +44 (0)1635 523267

E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 23:45 CET.

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se,  tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo®, är utvecklad för det globala företaget och gör det möjligt för företagsanvändare att samarbeta med utvecklare för att på kort tid skapa sofistikerade och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen tycker och tänker.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Den används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen.

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *