Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för fjärde kvartalet 2020 torsdag den 18 februari 2020 kl 07:30.

Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på https://www.investors.artificial-solutions.com/sv/finansiella-rapporter.

Konferenssamtal

Per Ottosson, VD och Fredrik Törgren, CFO, kommer att presentera resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl 10:00. Konferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, använd något avnedanstående telefonnummer. Vänligen ring in 5 till 10 minuter innan konferenssamtalet börjar, eftersom en kort registreringsprocess är nödvändig.

För att delta i konferensen, vänligen ring något av följande nummer:

Sverife +46 8 505 100 39
Storbritannien +44 (0) 203 059 5869
USA +1 760 294 1674
Spanien: +34 91 769 9494
Tyskland:  +49 69566036000
Danmark: +45 3271 4988
Norge: +47 2396 0036
Frankrike: +33 17 091 8701

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Törgren, CFO, Artificial Solutions
Telefonnummer: +46 (0)70 355 08 29
E-mail: fredrik.torgren@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 36 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. För mer information, se www.artificialsolutions.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *