Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019 torsdagen den 27 februari 2020 kl 7:30. Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på www.artificial-solutions.com/investor-relations.

Konferenssamtal

Lawrence Flynn, VD och Chris Bushnell, CFO kommer att presentera resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl 10.00 CET. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av nedanstående telefonnummer samt konferenskod. Vänligen ring in 5 till 10 minuter innan konferenssamtalet börjar, eftersom en kort registreringsprocess är nödvändig.

För att delta i konferensen, vänligen ring något av följande nummer:

Storbritannien+443333009261
Sverige+46850558356
USA+18335268384

För mer information vänligen kontakta

Chris Bushnell, CFO, Artificial Solutions,
telefonnummer: +44 (0) 7785243580
e-mail: chris.bushnell@artificial-solutions.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *