Artificial Solutions meddelar mindre ändringar av villkoren för konvertibelt låneprogram

Artificial Solutions® International AB (publ) (“Artificial Solutions”) (SSME:ASAI) har tidigare meddelat ett avtal med Nice & Green S.A. (“N&G“) om ett konvertibelt låneprogram. I syfte att underlätta administrationen av programmet har Artificial Solutions och N&G idag kommit överens om vissa ändringar av villkoren för det konvertibla låneprogrammet. Ändringarna innebär att storleken på varje tranch inom programmet har ökat från 5 miljoner kronor upp till 15 miljoner kronor och att tidsperioden under vilken en tranch kan utnyttjas har förlängts från en månad till tre månader. Det totala åtagandet under programmet, liksom alla andra väsentliga villkor för teckningsoptionerna, är oförändrade.

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 2021 kl. 08:00 (CEST).

Artificial Solutions International AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Törgren, CFO, Artificial Solutions
Telefonnummer: +46 (0)70 355 08 29
E-mail: fredrik.torgren@artificial-solutions.com