ARTIFICIAL SOLUTIONS SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMAN OCH OFFENTLIGGÖRANDET AV ÅRSREDOVISNINGEN

Artificial Solutions AB:s styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman som skulle hållits den 19 maj, givet de osäkra och accelererande konsekvenserna av COVID-19.

Under rådande läge kommer beslutet att skjuta på årsstämman ge bolaget och styrelsen bättre möjlighet att utvärdera situationen.

Artificial Solutions avser att hålla årsstämma onsdagen den 17 juni 2020. Förhoppningen är att stämman då kan arrangeras med lägre risk för aktieägares, medarbetares och andra intressenters hälsa och välbefinnande.

Kallelse till årsstämman kommer att skickas ut senast fyra veckor innan stämman. Årsredovisningen offentliggörs via pressmeddelande och på bolagets hemsida senast den 20 maj 2020.

För ytterligare information kontakta gärna:

Chris Bushnell, CFO
+44 (0) 7785243580
chris.bushnell@artificial-solutions.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *