Artificial Solutions tillkännager ett förlängt treårigt avtal med Swisscom värt minst 10,6 miljoner SEK

Artificial Solutions® (SSME: ASAI), den ledande aktören inom Conversational AI, har idag slutit ett avtal med den schweiziska telekomleverantören Swisscom, vilket innebär en förlängning med tre år. Det nya kontraktet uppskattas vara värt minst 10,6 miljoner kronor totalt i orderingång, där mer än hälften av värdet ska redovisas som intäkter under 2020. Avtalet består i huvudsak av användar- och licensintäkter, vilka har en högre marginal, och omfattar både callcenter och Swisscoms Smarta TV-lösningar. Minsta ordervärdet kan överstigas om användningen inom Swisscoms kanaler ökar.

Kontraktet slöts den 26 mars 2020.

Teneo är Artificial Solutions Conversational AI plattform, som gör det möjligt för företag och användare att samverka för att skapa sofistikerade, intelligenta applikationer på 36 språk, som sträcker sig över alla kommunikationskanaler.

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning No 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 1100 CET.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *