All posts by investors_rzctai

Artificial Solutions ingår kreditfacilitet om 250 MSEK för att återbetala existerande lån samt för att stödja fortsatt tillväxt

Artificial Solutions International AB (“Artificial Solutions” eller “Bolaget” och tillsammans med sina dotterbolag “Gruppen”) har idag undertecknat ett s.k. term sheet avseende en femårig kreditfacilitet med en […]

Read more