Pressmeddelanden

The information in this page is only available in Swedish.

Indentive och Kalejdo utvidgar och förlänger samarbetet

Regulatory pressrelease

Indentive AB har från Kalejdo Bredband AB erhållit en ny order för 2019 på utvecklingstjänster avseende både Connective IoT och Connective TV. Ordervärdet uppgår till ca 2,1 miljoner kronor.

Läs mer