All posts by Yoleidy Carvajal

Artificial Solutions genomför en riktad nyemission om 14 117 647 aktier och tillförs därigenom cirka 120 miljoner SEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE,SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN […]

Read more

Hardman & Co publicerar ny analys av Artificial Solutions nya intäkts- och affärsmodell

Rapporten bekräftar ett positivt mottagande av den nya affärsmodellen för återkommande intäkter och ger en analys av viktiga milstolpar, inklusive patentportföljen, det dokumenterade teknikledarskapet, färdplanen för påskyndade av nya kundförvärv och betydande kostnadsreduktioner.

Read more

Artificial Solutions och Telefónica Deutschland / O2 skriver avtal om Conversational AI

Artificial Solutions, den ledande specialisten inom Conversational AI (CAI), meddelar idag att Telefónica Deutschland / O2, en av de ledande integrerade telekommunikationsleverantörerna i Tyskland, skriver ett nytt treårigt avtal om Conversational AI för den tyska marknaden.

Read more