All posts by Yoleidy Carvajal

Artificial Solutions genomför en riktad nyemission om 4 300 000 aktier och tillförs härigenom cirka 26,9 miljoner SEK

Styrelsen för Artificial Solutions International AB (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 8 januari 2020, beslutat om och genomfört en nyemission av 4 300 000 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”).

Read more