Currently browsing: Investerare

Artificial Solutions meddelar mindre ändringar av villkoren för konvertibelt låneprogram

Artificial Solutions® International AB (publ) (“Artificial Solutions”) (SSME:ASAI) har tidigare meddelat ett avtal med Nice & Green S.A. (”N&G”) om ett konvertibelt låneprogram. I syfte att underlätta administrationen av programmet har Artificial Solutions och N&G idag kommit överens om vissa ändringar av villkoren för det konvertibla låneprogrammet.

Read more