Currently browsing: Investerare

Rättelse av MAR: Ledningsförändringar i Artificial Solutions

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI, gör en rättelse av det pressmeddelande Artificial Solutions distribuerade kl. 18.30, den 11 december 2020, ”Ledningsförändringar i Artificial Solutions”, som innehöll en felaktig MAR-klassificering. Övrig information lämnad i pressmeddelandet var korrekt. Ett korrigerat meddelande följer nedan.

Read more

Det svenska AI-företaget Artificial Solutions ändrar sin affärsmodell till SaaS och omstrukturerar verksamheten för att accelera tillväxten

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI, lanserar SaaS-modell med modulbaserade AI-lösningar. I samband med att bolaget introducerar en ny molnbaserad och modulär affärsmodell görs organisationsförändringar för att möta den förändrade efterfrågan på marknaden. Den nya affärsmodellen kommer att accelera tillväxten och bidra med årliga kostnadsbesparingar på 35 miljoner kronor.

Read more