Finansiell Kalender

Finansiell Kalender

Delårsrapport tredje kvartalet 2022
17 oktober 2022

Delårsrapport fjärde kvartalet 2022
22 februari 2022

Delårsrapport första kvartalet 2023
28 april 2022

Årsstämma
13 juni 2023