Finansiell Kalender

Finansiell Kalender

Årsstämma
30 maj 2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022
17 augusti 2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022
26 oktober 2022