Finansiell Kalender

2020

Delårsrapport första kvartalet 2021
27 april 2021

Årsstämma
18 juni 2021

Delårsrapport andra kvartalet 2021
10 augusti 2021

Delårsrapport tredje kvartalet 2021
28 oktober 2021