Om Artificial Solutions

Artificial Solutions är den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.
Artificial Solutions International är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med ticker ASAI.

Conversational AI

Konversationell AI, en form av artificiell intelligens (“AI”) som låter människor kommunicera med applikationer, webbplatser och enheter i vardagligt, mänskligt naturligt språk vid inmatning via röst, text, beröring eller gester. Den erbjuder ett engagerande och intuitivt sätt att interagera med teknik som kommer att revolutionera hur människor relaterar till maskiner.

Artificial Solutions anser att konversationell AI gynnar både användare och företag. Användare uppskattar konversationella AI-gränssnitt eftersom de är snabba, intuitiva och praktiska. Konversationell AI är effektiv och erbjuder företag ett sätt att skapa en mer personlig och engagerande kundupplevelse, som i gengäld ger en mängd kundinformation som är mycket värdefull för att skapa tillväxt i verksamheten.

Som ett resultat av detta, vänder sig företag i allt större utsträckning till konversationella AI lösningar för alla delar av verksamheten där det idag finns kommunikation mellan människor. Konversationell AI är på god väg att i grunden förändra människa-dator-interaktion genom applikationer som chatbotar, bottar och intelligenta virtuella eller artificiella assistenter, och digitala medarbetare. Inom exempelvis kundtjänst kan intelligenta chatbotar automatisera de vanligaste frågorna för att låta mänskliga medarbetare fokusera på svårare fall. Konversationella talgränsnitt förändrar dynamiken i människa-dator-interaktion från ”användare behöver lära sig gränsnittet” till ”chatbotten lär sig, förstår och anpassar sig till vad användaren vill” och har redan förändrat hur arbetsplatser hanterar introduktion, träning, produktivitet och effektivitet av medarbetare. I intelligenta-hem har intelligenta röst-assistenter i smarta högtalare börjat kontrollera våra köksmaskiner och i bilbranschen och transportsektorn har informationsassistenterna blivit än mer kapabla och intelligenta vilket låter förare att enbart genom röst hantera såväl fordonsfunktioner som appar.

Faktum är att mångfalden och tillväxten i användningen av konversationell AI innebär att “konversation” är nästa framkant i utvecklingen av människa-datorinteraktion.

Om Artificial Solutions

Vi möjliggör konversationer med vår prisbelönta programvara för Conversational AI (CAI). Plattformen vi utvecklar är Teneo – från latinets “att förstå”. Teneo levereras som ett Cloud SaaS -erbjudande (programvara som en tjänst).

Kunskap, teknik och passion för samtal är kärnan i vårt företag. Genom att använda vår programvara kan team dramatiskt förbättra sin kommunikation med kunder och personal, genom att låta människor prata och skriva på sitt modersmål och i den kanal de väljer.

Artificial Solutions Teneo-plattform hanterar 86 språk som täcker 40% av världens befolkning. Teneo har marknadens mest omfattande språkkatalog.

Genom att göra konversationer till en del av varje mjukvaruutvecklares verktygslåda gör Artificial Solutions det möjligt för innovatörer inom alla branscher – från nya entreprenörer till världens största organisationer – att omdefiniera hur företag interagerar med sina kunder.

Pionjärer inom Conversational AI

Artificial Solutions Thought Leadership erkänns av våra kunder och av världens största mjukvaruföretag, inklusive Amazon, Apple, Baidu, Google, Microsoft, Nuance och IBM som alla har använt våra banbrytande patent. Det bekräftar vår position som en ledande innovatör inom Conversational AI.

Först i vår bransch

År 2021 lanserade vi LUIS^Teneo som kombinerar två förstklassiga lösningar, Microsoft LUIS och Teneo, för att göra det möjligt att snabbare utveckla, testa och implementera system för Conversational AI.

För att minska vårt koldioxidavtryck samt för att ge utvecklare möjlighet att snabbare skapa produktionsklara lösningar så har vi sedan 2020 lagt vår plattform som en SaaS-lösning på Microsofts molnarkitektur Azure. Detta gör det dessutom enkelt för utvecklare att prova plattformen, utan risk och utan kostnad.

Under 2019 ökade vi produktiviteten för utvecklare med funktioner för huvudspråk och lokala språk. Teneo är den enda CAI -plattformen som gör det möjligt för företag att återanvända stora delar av utvecklingsarbetet från en lösning till en annan. Vi introducerade också en hybridmodell som kombinerar maskininlärning med lingvistiska utvecklingsmetoder, vilket minskar behovet av tidsödande träning i olika språk.

Under 2018 var vi banbrytande med visuella flöden, en mycket visuell och lättförståelig representation av ett samtal mellan ett system och slutanvändaren. Medan våra konkurrenter utvecklat grova FAQ-system gör Teneos visuella flöde det lätt att grafiskt bygga dialoger med drag och släpp-metodik.

2009 lanserade vi det första systemet för att automatisera och förbättra flerkanalig kundservice. Med en virtuell assistent kopplade vi ihop företag inifrån och ut med Conversational AI, som integrerade frontend- och backendsystem.

2008 vann vi Loebner -priset, ett Turing-test, med vår teknik som gjorde det möjligt för våra kunder att bygga chatbots som var bra på dialog via SMS eller webbchatt.

2006 valde IKEA vårt system för att lansera assistenten Anna, som hjälper användare att navigera på deras webbplats och få information om IKEAS produkter på 25 olika språk.

2001 grundades Artificial Solutions Holding och vi lanserade världens första automatiska virtuella assistent, vilket visade att det verkligen var möjligt att automatisera konversationer.

Vi har vårt huvudkontor i Stockholm.

Koncernstruktur

Certified Adviser

Company Name: Erik Penser Bank AB
Address: Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm
Phone: +46 8 463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se
Web: www.penser.se

Investerarkontakt

Investors Relations
Fredrik Törgren, CFO, Artificial Solutions
Telephone: +46 (0)70 355 08 29
IR@artificial-solutions.com