Om Artificial Solutions

Artificial Solutions är den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.
Artificial Solutions International är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med kortnamnet ASAI.

Conversational AI

Konversationell AI, en form av artificiell intelligens (“AI”) som låter människor kommunicera med applikationer, webbplatser och enheter i vardagligt, mänskligt naturligt språk vid inmatning via röst, text, beröring eller gester. Den erbjuder ett engagerande och intuitivt sätt att interagera med teknik som kommer att revolutionera hur människor relaterar till maskiner.

Artificial Solutions anser att konversationell AI gynnar både användare och företag. Användare uppskattar konversationella AI-gränssnitt eftersom de är snabba, intuitiva och praktiska. Konversationell AI är effektiv och erbjuder företag ett sätt att skapa en mer personlig och engagerande kundupplevelse, som i gengäld ger en mängd kundinformation som är mycket värdefull för att skapa tillväxt i verksamheten.

Som ett resultat av detta, vänder sig företag i allt större utsträckning till konversationella AI lösningar för alla delar av verksamheten där det idag finns kommunikation mellan människor. Konversationell AI är på god väg att i grunden förändra människa-dator-interaktion genom applikationer som chatbotar, bottar och intelligenta virtuella eller artificiella assistenter, och digitala medarbetare. Inom exempelvis kundtjänst kan intelligenta chatbotar automatisera de vanligaste frågorna för att låta mänskliga medarbetare fokusera på svårare fall. Konversationella talgränsnitt förändrar dynamiken i människa-dator-interaktion från ”användare behöver lära sig gränsnittet” till ”chatbotten lär sig, förstår och anpassar sig till vad användaren vill” och har redan förändrat hur arbetsplatser hanterar introduktion, träning, produktivitet och effektivitet av medarbetare. I intelligenta-hem har intelligenta röst-assistenter i smarta högtalare börjat kontrollera våra köksmaskiner och i bilbranschen och transportsektorn har informationsassistenterna blivit än mer kapabla och intelligenta vilket låter förare att enbart genom röst hantera såväl fordonsfunktioner som appar.

Faktum är att mångfalden och tillväxten i användningen av konversationell AI innebär att “konversation” är nästa framkant i utvecklingen av människa-datorinteraktion.

Om Artificial Solutions

Artificial Solutions är en specialist inom kommersiell konversationell AI, en form av AI som gör det möjligt för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och enheter på vardagliga, naturligt mänskliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Artificial Solutions Holding grundades i Stockholm 2001. Under 2010 inledde Artificial Solutions Holding en resa för att bygga en konversationell AI-plattform som kan användas av icke-specialister för att snabbt bygga världens mest intelligenta, mänskliga och kapabla konversationella AI-applikationer.

Den resulterande plattformen, Teneo, är en flerfaldigt prisbelönad teknologi som är unik på marknaden genom sina företagsanpassade funktioner och positionering. Teneo är framtagen för storföretag och gör det möjligt för företagsanvändare och utvecklare att samarbeta för att snabbt skapa sofistikerade, mycket intelligenta konversationella applikationer som kan hantera fler än 35 språk, flera plattformar och kanaler. Dessutom är möjligheten att analysera och utnyttja enorma mängder konversationsdata helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter som avslöjar vad kunderna verkligen tycker och tänker.

Konversationella system som byggts med hjälp av Teneo täcker ett brett spektrum av domäner – allt från intelligenta chatbotar för kundservice som förbättrar kundupplevelsen, driver online-försäljning med hjälp av mänskliga virtuella försäljningsassistenter och automatiserar snabbmatsbeställningar till röstaktiverade digitala medarbetare. De innehåller också nya möjligheter till differentiering via intelligenta röstgränssnitt, förenkling av tekniska gränssnitt med automatiserade konversationer samt mänskliga konversationsgränssnitt för karakterisering och interaktiva spel. Dessutom används Teneo i allt större utsträckning inom scenarior i ”virtual reality” och förstärkt verklighet (”Augmented Reality”) där ett konversationsgränsnitt ger en fördjupad upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och sysselsätter cirka 110 personer på kontor i Europa och USA. Bolaget levererar lösningar till kunder i ett flertal vertikaler, med särskilt fokus på blue-chip företag; kunderna inkluderar Shell, AT&T, TIAA, VW, Volvo, Kindred, Medtronic, Vodafone, Telenor med flera.

Vår historia

Artificial Solutions Holding’s (tidigare Artificial Solutions Holding ASH AB) operativa verksamhet startade 2001, ursprungligen som en konsultverksamhet inriktad på kundtjänstoptimering och lösningar för naturligt språk. Med början i Sverige expanderade Bolaget över hela Norden och sedan till andra delar av Europa. Under det följande året öppnades ett kontor i Barcelona för att hantera den växande efterfrågan på kundtjänst- och marknadsföringsprojekt baserade på naturligt språk. Fortsatt expansion av verksamheten under de följande åren ledde till fler kontor och en breddad produkt.

Under 2006 förvärvade Artificial Solutions det Hamburg-baserade mjukvaruföretaget Kiwilogic, som hade varit leverantör av en viktig del av den mjukvara som användes i Artificial Solutions lösningar sedan Bolaget startade år 2001. Förvärvet skapade en verksamhet med ett komplett mjukvaruerbjudande, som i mindre grad var beroende av konsulttjänster.

Under 2008 investerade Scope i Artificial Solutions för att finansiera ytterligare expansion och Bolaget byggde en stark närvaro på marknaden med projekt kring naturligt språk inom bank och finans, resor och fritid, detaljhandel, energi, telekom samt offentlig sektor i 30 länder. Under denna expansionsfas kunde bolaget bygga en enorm databank med språkdata mellan människa och maskin, som senare skulle läggas till och användas som en ovärderlig källa för kvalitativ träningsdata för att utveckla Teneo Language Resources.

2010 utsågs Lawrence Flynn till VD för att driva nästa tillväxtfas, att utveckla Teneo-plattformen för att främst hantera ökad efterfrågan från globala storföretag och att skapa ett omni-kanalerbjudande med multimodala konversationella AI-lösningar på 35 språk. Företaget transformerades till en produktdriven mjukvaruverksamhet byggd kring den egna Conversational AI-plattformen Teneo med tydligt fokus på globala storföretag där den flerspråkiga ansatsen, kommersiella styrkan och skalbarheten samt hela plattformens täta integration av konversationsdata tydligt bidrog till att särskilja verksamheten. Under denna period utvecklade företaget Lyra, en personlig mobilassistent för iOS och Android för att demonstrera Teneo-teknologin.

Under de kommande åren migrerade Artificial Solutions först sina äldre kunder till Teneo-plattformen och fokuserade på globala företag som var tidigt ute med AI för att på så sätt bygga en stark referensgrupp av kunder med Teneo-baserade lösningar för konversationell AI. Bolaget har nu stora globala varumärken som kunder i både Europa och USA, däribland Shell, AT & T, VW Group, Vodafone, NTT, TIAA, Volvo med flera.

Under 2017 började Artificial Solutions accelerera sin partnerstrategi, och fokuserade därmed på stora systemintegratörer och digitala byråer. Detta gjorde det möjligt för Bolaget att utnyttja de etablerade kundrelationerna på ledningsnivå hos sina partners och börja skala upp såväl sina professionella tjänster som sin försäljningsräckvidd. Artificial Solutions har nu många av världens ledande systemintegratörer som partners, bland andra Accenture, Deloitte, KPMG, Cap Gemini, Wipro, Cognizant, Teleperformance och Sapient Razorfish.

Artificial Solutions bedömer sig idag vara den enda leverantör som uteslutande fokuserar på en Conversational AI-plattform för företagsmarknaden. Förutom en mogen, beprövad och patenterad plattform för kommersiell konversationell AI har Bolaget också ett globalt nätverk av kontor och strategiska partners som implementerar konversationella AI-applikationer för några av världens mest kända varumärken.

Artificial Solutions anser sig därför vara starkt positionerad för att adressera den explosiva efterfrågan från företagsmarknaden för “andra generationens” konversationella AI-lösningar.

Under 2018 slutförde Artificial Solutions Holding en emission av 554 268 preferensaktier av serie D om totalt 13,7 miljoner EUR samt en emission av nya obligationer till ett värde av 52 miljoner SEK.

Under 2019 genomförde Artificial Solutions Holding ett omvänt förvärv av Indentive, vilket möjliggör handel i Artificial Solutions Holdings aktie på Nasdaq First North.

Koncernstruktur

Certified Adviser

Company Name: Erik Penser Bank AB
Address: Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm
Phone: (+46) 08-463 80 00
Email: certifiedadviser@penser.se
URL: www.penser.se

Investerarkontakt

Investors Relations (Artificial Solutions)
Fredrik Törgren, CFO, Artificial Solutions
Telephone: +46 (0)70 355 08 29
InvestorRelations@artificial-solutions.com