Pressmeddelanden


Artificial Solutions årsredovisning för 2021 offentliggjord

Artificial Solutions årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Artificial Solutions International AB (publ)

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB (publ), org.nr 556840-2076, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2022.

Read more

Delårsrapport Juli - September 2021

SAAS-AFFÄREN VÄXER OCH FINANSIERINGEN SÄKRAD

Read more

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 torsdag den 28 oktober 2021 kl 07:30

Read more

Artificial Solutions ingår kreditfacilitet om 250 MSEK för att återbetala existerande lån samt för att stödja fortsatt tillväxt

Artificial Solutions International AB (“Artificial Solutions” eller “Bolaget” och tillsammans med sina dotterbolag “Gruppen”) har idag undertecknat ett s.k. term sheet avseende en femårig kreditfacilitet med en fond rådgiven av Capital Four, en av Nordens största kreditförvaltningsrådgivare med totalt 15 miljarder EUR under förvaltning. Den femåriga kreditfaciliteten om 250 miljoner svenska kronor har en räntemarginal om…

Read more

Artificial Solutions överväger emission av företagsobligationer

Artificial Solutions International AB (“Artificial Solutions” eller “Bolaget”) har givit Pareto Securities i uppdrag att anordna möten med kreditinvesterare för att utvärdera möjligheten att ge ut företagsobligationer. En emission av seniora säkerställda företagsobligationer om upp till 250 miljoner kronor med en löptid på tre år och rörlig ränta kan komma att ske, med förbehåll för…

Read more

DELÅRSRAPPORT APRIL - JUNI 2021

VUNNIT FLERA VIKTIGA KUNDER

Read more

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2021

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för andra kvartalet 2021 tisdag den 10 augusti 2021 kl 07:30

Read more

Kommuniké från Artificial Solutions årsstämma 2021

Artificial Solutions International AB (”Bolaget”) har idag den 18 juni 2021 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat om införande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner, att inte anta huvudaktieägarnas förslag till incitamentsprogram till styrelsen, förändring i styrelsen och ett emissionsbemyndigande för styrelsen.

Read more

Artificial Solutions årsredovisning för 2020 offentliggjord

Artificial Solutions årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Read more