Pressmeddelanden


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB (publ), org.nr 556840-2076, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 18 juni 2021.

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB (publ), org.nr 556840-2076 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 maj 2021.

Read more

Artificial Solutions genomför en riktad nyemission om 14 117 647 aktier och tillförs därigenom cirka 120 miljoner SEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pressmeddelande den…

Read more

Artificial Solutions avser genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, HongKong, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Read more

Artificial Solutions och Telefónica Deutschland / O2 skriver avtal om Conversational AI

Artificial Solutions (http://www.artificial-solutions.com)® (SSME:ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), den ledande specialisten inom Conversational AI (CAI), meddelar idag att Telefónica Deutschland / O\2\, en av de ledande integrerade telekommunikationsleverantörerna i Tyskland, skriver ett nytt treårigt avtal om Conversational AI för den tyska marknaden.

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2021

VIKTIGT KUNDAVTAL MED DEN NYA SAASMODELLEN

Read more

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för första kvartalet 2021

Artificial Solutions® (SSME:ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2021 tisdag den 27 april 2021 kl 07:30.

Read more

Artificial Solutions meddelar mindre ändringar av villkoren för konvertibelt låneprogram

Artificial Solutions® International AB (publ) (“Artificial Solutions”) (SSME:ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)) har tidigare meddelat ett avtal med Nice & Green S.A. ("N&G") om ett konvertibelt låneprogram. I syfte att underlätta administrationen av programmet har Artificial Solutions och N&G idag kommit överens om vissa ändringar av villkoren för det konvertibla låneprogrammet.

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI - DECEMBER 2020

STARK KUNDRESPONS PÅ NY SAAS-AFFÄRSMODELL

Read more

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för fjärde kvartalet 2020 torsdag den 18 februari 2020 kl 07:30.

Read more