Pressmeddelanden


Rättelse av MAR: Ledningsförändringar i Artificial Solutions

Artificial Solutions® (SSME:ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI, gör en rättelse av det pressmeddelande Artificial Solutions distribuerade kl. 18.30, den 11 december 2020, ”Ledningsförändringar i Artificial Solutions”, som innehöll en felaktig MAR-klassificering. Övrig information lämnad i pressmeddelandet var korrekt. Ett korrigerat meddelande följer nedan.

Read more

Ledningsförändringar i Artificial Solutions

Artificial Solutions® (SSME:ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI, genomför förändringar i ledningen.

Read more

Det svenska AI-företaget Artificial Solutions ändrar sin affärsmodell till SaaS och omstrukturerar verksamheten för att accelera tillväxten

Artificial Solutions (http://www.artificial-solutions.com)® (SSME:ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI, lanserar SaaS-modell med modulbaserade AI-lösningar. I samband med att bolaget introducerar en ny molnbaserad och modulär affärsmodell görs organisationsförändringar för att möta den förändrade efterfrågan på marknaden. Den nya affärsmodellen kommer att accelera tillväxten och bidra med årliga kostnadsbesparingar på 35 miljoner kronor.

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2020

ÖKAT MOMENTUM FÖR NYCKELTAL -  57% TILLVÄXT I ORDERINGÅNG

Read more

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Artificial Solutions® (SSME:ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 29 oktober 2020 kl 7:30 CET. Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på www.investors.artificial-solutions.com (https://www.investors.artificial-solutions.com/sv/finansiella-rapporter#1547805527385-9316a9ff-cc90a29e-72f5).

Read more

Artificial Solutions ingår ett flexibelt konvertibelt låneprogram om upp till 60 MSEK för att stödja ökad tillväxttakt

Artificial Solutions® International AB (publ) (“Artificial Solutions”) (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, har ingått ett konvertibelt låneavtal med Nice & Green S.A. (”N&G”) genom vilket konvertibler om upp till 60 MSEK kan komma att emitteras över en fjortonmånadersperiod som kan förlängas av Artificial Solutions. Konvertiblerna kan konverteras till aktier med 7 procents…

Read more

Artificial Solutions säkrar förlängning av nuvarande kredit på 11 MEUR samt ger ut teckningsoptioner för att stödja fortsatt tillväxt

Artificial Solutions® International AB (publ) (“Artificial Solutions”) (SSME:ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, har ingått ett avtal om förlängning av sin nuvarande kreditfacilitet på 11 MEUR från den 31 mars 2021 till den 31 mars 2023. Dessutom har teckningsoptioner emitterats till kreditgivarna, med rätt för dem att teckna nya aktier i Artificial Solutions…

Read more

Artificial Solutions utser Per Ottosson till ny VD

Styrelsen för Artificial Solutions har utsett Per Ottosson till ny VD. Han efterträder Lawrence Flynn som under de senaste tio åren som VD för Artificial Solutions har omvandlat företaget från ett teknikorienterat tjänsteföretag till en ledande plattformsleverantör med världsledande teknik. Med Per Ottosson som ny VD får företaget förutsättningar att växla upp sin tillväxtstrategi för…

Read more

Artificial Solutions utser Fredrik Törgren till ny finanschef

Artificial Solutions (http://www.artificial-solutions.com)® (SSME: ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), den ledande specialisten inom Conversational AI, offentliggör idag att Fredrik Törgren blivit utsedd till ny finanschef för bolaget. Med en omfattande bakgrund inom finans och investerar relationer samt en stor kunskap inom tekniksektorn, kommer Fredrik, som efterträder Chris Bushnell, som kvarstår i bolaget, att leda finans- och redovisningsavdelningen och vara finansiell…

Read more

Delårsrapport april till juni 2020

Stark tillväxt ökar omsättningen med 22%

Read more