Pressmeddelanden


Artificial Solutions offentliggör försäljning av obligationer om 6,3 MSEK

Artificial Solutions® (SSME: ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), den ledande specialisten inom Conversational AI, offentliggör försäljning av obligationer för ett nominellt värde om 6,3 MSEK. Obligationerna förfaller till betalning den 5 juni 2021. Slutförandet av transaktionen medför att antalet obligationer som ska betalas tillbaka den 5 juni 2021 uppgår till den tidigare nivån på 52 MSEK. För mer information…

Read more

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2020

 Artificial Solutions® (SSME:ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för andra kvartalet 2020 torsdag den 30 juli 2020 kl 7:30. Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på www.artificial-solutions.com/investor-relations. 

Read more

Artificial Solutions annonserar köp av obligationer för 6,3 MSEK

Artificial Solutions® (SSME:ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), är den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, meddelar att de har köpt 6,3 MSEK obligationer som förfaller till återbetalning den 5 juni 2021 till nominellt värde för att överbrygga en överföring till en ny obligationsinnehavare. Köpet har gjorts från tillgängliga kontanter. Efter överföring till den nya obligationsinnehavaren i förflyttning av en…

Read more

Kommuniké från Artificial Solutions årsstämma 2020

Artificial Solutions International AB (”Bolaget”) har idag den 17 juni 2020 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat om införande av två incitamentsprogram, ett emissionsbemyndigande för styrelsen och ändring av bolagsordningen avseende avstämningsdag.

Read more

Artificial Solutions genomför en riktad nyemission om 4 300 000 aktier och tillförs härigenom cirka 26,9 miljoner SEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, HongKong, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Read more

Artificial Solutions avser genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, HongKong, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Read more

Artificial Solutions publicerar årsredovisning för 2019

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), den ledande specialisten inom Conversational AI, har idag publicerat årsredovisningen för 2019 och den finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.artificial-solutions-com, under sidan Investerare. För att läsa årsredovisningen, besök https://www.artificial-solutions.com/investor-relations/as-finansiella-rapporter eller se bifogad pdf-fil.

Read more

Artificial Solutions: 12 månaders förlängning och nya villkor för obligationer

Artificial Solutions® (SSME:ASAI (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE145803&name=IndentiveB)), den ledande specialisten inom Conversational AI, meddelar att de kommit överens om en 12-månaders förlängning av obligationer om 52 MSEK som tidigare skulle återbetalas den 5 juni 2020. Återbetalningen av obligationerna kommer nu att ske den 5 juni 2021.

Read more

Kallelse till Årsstämma i Artificial Solutions International AB

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB, org.nr 556840-2076 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl. 11.00 hos Cirio Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Read more

Delårsrapport Januari till Mars 2020

Stark tillväxt och stabil utveckling av våra nyckeltal

Read more