Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2020

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för andra kvartalet 2020 torsdag den 30 juli 2020 kl 7:30.

Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på https://www.investors.artificial-solutions.com/sv/finansiella-rapporter.

Konferenssamtal

Lawrence Flynn, VD och Chris Bushnell, CFO kommer att presentera resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl 10.00. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av nedanstående telefonnummer. Vänligen ring in 5 till 10 minuter innan konferenssamtalet börjar, eftersom en kort registreringsprocess är nödvändig.

För att delta i konferensen, vänligen ring något av följande nummer:

Storbritannien +44 203 769 6819

Sverige              +46 812 410 952

USA                    +1 646 787 0157

Konferenskod: 149025

För mer information vänligen kontakta:

Chris Bushnell, CFO, Artificial Solutions

Telefonnummer: +44 (0) 7785243580

E-mail: chris.bushnell@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB (publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är ett av de ledande bolagen inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo, gör det möjligt för större globala företag att tillsammans med utvecklare skapa sofistikerade och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *