Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 29 oktober 2020 kl 7:30 CET.

Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på www.investors.artificial-solutions.com.

Konferenssamtal

Företaget kommer att presentera de ekonomiska resultaten i en telefonkonferens klockan 10:00 samma dag. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av nedanstående telefonnummer. Vänligen ring in 5-10 minuter innan konferenssamtalet börjar, eftersom en kort registreringsprocess är nödvändig.

För att delta i konferensen, vänligen ring något av följande nummer:

Sverige:                                            +46 850558359

Storbritannien:                               +44 3333009266

Danmark:                                         +45 82333194

USA:                                                +1 8335268347 

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Törgren, CFO, Artificial Solutions

Telefonnummer: +46 (0)70 355 08 29

E-mail: fredrik.torgren@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är ett av de ledande bolagen inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo, gör det möjligt för större globala företag att tillsammans med utvecklare skapa sofistikerade och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 40 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. För mer information, vänligen besök www.artificialsolutions.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *