Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för första kvartalet 2020 och senareläggning av årsredovisningen

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2020 måndagen den 18 maj 2020 kl 7:30.

Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på www.artificial-solutions.com/investor-relations.

Konferenssamtal

Lawrence Flynn, VD och Chris Bushnell, CFO kommer att presentera resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl 10.00. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av nedanstående telefonnummer. Vänligen ring in 5 till 10 minuter innan konferenssamtalet börjar, eftersom en kort registreringsprocess är nödvändig.

För att delta i konferensen, vänligen ring något av följande nummer:

Storbritannien+44 203 769 6819
Sverige+46 812 410 952
USA+1 646 787 0157
Konferenskod149025

Årsredovisning och årsstämma

Artificial Solutions meddelar även att de kommer att publicera årsredovisningen via pressmeddelande och på bolagets hemsida senast onsdagen den 27 maj 2020.

Datumet för bolagets årsstämma förblir oförändrat och kommer hållas onsdagen den 17 juni 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Chris Bushnell, CFO, Artificial Solutions
Telefonnummer: +44 (0) 7785243580
E-mail: chris.bushnell@artificial-solutions.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *