Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2019

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 torsdagen den 14 november 2019 kl 7:30. Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på www.artificial-solutions.com/investor-relations.

Konferenssamtal

Lawrence Flynn, VD och Chris Bushnell, CFO kommer att presentera resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl 10.00 CET. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av nedanstående telefonnummer samt konferenskod. Vänligen ring in 5 till 10 minuter innan konferenssamtalet börjar, eftersom en kort registreringsprocess är nödvändig.

För att delta i konferensen, vänligen ring något av följande nummer:

Storbritannien +44 3333000804

Sverige +46 856642651

USA +1 6319131422

Konferenskod: 12305025#

För mer information vänligen kontakta

Chris Bushnell, CFO, Artificial Solutions, telefonnummer: +44 (0) 7785243580 e-mail chris.bushnell@artificial-solutions.com

Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo®, är utvecklad för det globala företaget och gör det möjligt för företagsanvändare att samarbeta med utvecklare för att på kort tid skapa sofistikerade och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen tycker och tänker.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Den används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen.