Artificial Solutions noteras på Nasdaq First North

Artificial Solutions®, den ledande specialisten på Conversational AI*)  för företag, meddelade idag att det omvända förvärvet av Indentive AB och att den följande omvända spliten av dess aktier genom vilken 30 aktier sammanlagts till en (1) aktie nu är genomförd och att det idag är den första dagen för handel i aktierna för Artificial Solutions International AB (ticker: ASAI) på Nasdaq First North i Stockholm.

– Att bli ett noterat bolag är en del av en större strategi för att dra nytta av de stora tillväxtmöjligheter som vi ser inom Conversational AI, säger Lawrence Flynn, VD för Artificial Solutions. – Ett stort antal av världens största företag använder redan vår teknologi vilket inneburit att de blivit framgångsrika genom att implementera komplexa applikationer för Conversational AI tvärsöver flera kanaler, på flera språk och för olika användningsområden. Nu när efterfrågan verkligen börjar växa för Conversational AI är vi redo att skala upp vår verksamhet så att vi kan leverera den mest avancerade teknologin som är kommersiellt användbar idag.

Artificial Solutions har varit en föregångare inom Conversational AI under tio års tid. Idag innehåller flaggskeppsprodukten, Teneo®, alla de verktyg som globala företag behöver för att utveckla sofistikerade applikationer för Conversational AI, vilket möjliggör för dem att förbättra sina kundrelationer samtidigt som de bibehåller kontrollen över datan. Affärsmodellen är byggd för att snabbt kunna skalas upp samtidigt som lönsamheten blir hög och kassagenereringen stark. Att bli noterad på Nasdaq First North förstärker Artificial Solutions ställning som en ledande spelare i det snabbväxande området för Conversational AI och ger en plattform för att finansiera företagets framtida investeringar.

Redan nu är Teneo® en standardplattform som är förstahandsvalet för ett antal större multinationella företag, vilket möjliggör för dem och deras utvecklare att skapa sofistikerade, mycket intelligenta applikationer för Conversational AI som kan 35 olika språk, på olika plattformar och kanaler på rekordtid. Att kunna analysera och använda enorma mängder data från konversationer med kunder är fullt integrerat i Teneo, vilket möjliggör kunskap och insikter som aldrig tidigare funnits om vad konsumenter verkligen tycker.

Det är verkligen intressant att gå in som ordförande i Artificial Solutions i denna spännande fas, säger Åsa Hedin. Det är ett företag som har en revolutionerande teknologi, är långt framme och har starka samarbeten med ledande konsult- och integrationsföretag, vilket gör dem perfekt positionerade för att dra fördel av den snabbväxande marknaden för Conversational AI.

*) Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Affären I korthet:

  • Artificial Solutions har genomfört ett omvänt förvärv av Indentive enligt regelverket på Nasdaq First North.
  • Det omvända förvärvet annonserades kl 08.15 (CET) den 28:e januari 2019 och godkändes av Indentives bolagsstämma den 28:e februari 2019.
  • Artificial Solutions tidigare aktieägare äger ca 97,75 procent av aktierna och rösterna i Artificial Solutions International (tidigare Indentive) och tidigare aktieägare i Artificial Solutions International (tidigare Indentive) äger ca 2,25 procent av aktierna och rösterna i Artificial Solutions International (tidigare Indentive).
  • En sammanläggning av aktierna (en s.k. omvänd split) genom vilken 30 aktier slås samman till en (1) beslutades av Indentives bolagsstämma den 28:e februari 2019 och avstämningsdagen för sammanläggningen av aktierna, den 13:e mars 2019, annonserades den 5:e mars 2019. Tisdag den 12 mars är den första dagen för handel i Artificial Solutions aktier efter sammanläggningen.
  • I samband med denna transaktion har Indentive bytt namn till Artificial Solutions International AB.
  • Den nya styrelsen består av Åsa Hedin, Johan Ekesiöö, Bodil Eriksson, Johan Gustavsson, Fredrik Oweson och Jan Uddenfeldt, med Åsa Hedin som ordförande.
  • Artificial Solutions nuvarande koncernledning består av Lawrence Flynn som VD, Chris Bushnell som CFO, Andreas Wieweg som CTO, samt med Andy Peart, Peter Roost, Dave Parsin, Gareth Walters, Russell Tarr och Darren Ford som fortsätter i sina respektive roller inom Artificial Solutions International.

För mer information om transaktionerna inkl bolagsbeskrivning se https://www.artificial-solutions.com/investor-relations.

Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser(www.penser.se, tfn 08-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *