Artificial Solutions och Telefónica Deutschland / O2 skriver avtal om Conversational AI

Artificial Solutions® (SSME: ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI (CAI), meddelar idag att Telefónica Deutschland / O2, en av de ledande integrerade telekommunikationsleverantörerna i Tyskland, skriver ett nytt treårigt avtal om Conversational AI för den tyska marknaden.

Artificial Solutions kommer att tillhandahålla sin molnbaserade integrerade utvecklingsmiljö för Microsoft LUIS-kunder, LUIS^Teneo.

Telefónica Deutschland / O2 kommer initialt att erbjuda sina kunder Conversational AI på tyska och turkiska, med möjligheten att utöka sin räckvidd till fler språk vilket LUIS^Teneo medger.

Per Ottosson, vd för Artificial Solutions, säger: “Vi är hedrade över att Telefónica Deutschland / O2 har valt Aritificial Solutions plattform för Conversational AI för den tyska marknaden.”

Om Telefónica Deutschland / O2:
Telefónica Deutschland erbjuder telekommunikationstjänster för privat- och företagskunder samt innovativa digitala produkter och tjänster inom Internet of Things och dataanalys. Bolaget är en av de ledande integrerade telekommunikationsleverantörerna i Tyskland. Enbart inom mobilkommunikation betjänar Telefónica Deutschland / O2 mer än 42,9 miljoner mobillinjer (exklusive M2M – per den 31 december 2020). Ingen annan tysk nätoperatör ansluter fler människor. Under kärnvarumärket O2 och olika sekundära och partnervarumärken säljer bolaget fakturabaserade och förbetalda mobilkommunikationsprodukter med innovativa mobildatatjänster. Grunden för detta är mobilkommunikationsnätverket baserat på en mycket stabil GSM-, UMTS- och LTE-infrastruktur. Samtidigt bygger företaget ett kraftfullt och energieffektivt 5G-nätverk. Telefónica Deutschland tillhandahåller också telefoni- och höghastighetsinternetprodukter baserade på olika tekniker inom det fasta nätverket. Telefónica Deutschland Holding AG har noterats i segmentet Prime Standard på Frankfurtbörsen (TecDAX) sedan 2012. Under verksamhetsåret 2020 omsatte bolaget 7,5 miljarder EUR med cirka 8 200 anställda. Bolaget är majoritetsägt av den spanska telekommunikationskoncernen Telefónica S.A., med huvudkontor i Madrid. Med affärsverksamhet i 12 länder och en kundbas på cirka 345 miljoner anslutningar är gruppen en av de största telekomleverantörerna i världen.

Om LUIS^Teneo:
LUIS^Teneo är en kraftfull och användarvänlig utvecklings- och driftsmiljö för Conversational AI (CAI) som kombinerar MS LUIS teknik med Teneo. LUIS^Teneo är utformad för att öka produktiviteten hos organisationer som använder Microsofts LUIS-teknik, så att man enkelt kan bygga, underhålla och skala organisationsövergripande bots, oavsett projektets storlek eller omfattning.
LUIS^Teneo använder de mest avancerade konversationsdesignmönstren som finns idag för att effektivisera utveckling och driftsättning. Team kan snabbt gå från Rapid-Prototyping till produktionsreleaser, med värdefull tillgång till Data Insights, samtidigt som man håller full kontroll över utvecklingsprocess och verktyg.
Med LUIS^Teneo är det enkelt att lägga till upp till 84 nya språk och återanvända den kunskap man bygger upp. Dess molnarkitektur och SaaS-baserade leveransmodell gör det lättare för företag att börja smått och sedan skala lösningar till stora konversationsvolymer och över flera kanaler och många språk. LUIS^Teneo ansluter också till alla större ERP-system via över 20-kanals-, front- och back-end-anslutningar.


Denna information är sådan som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-30 14:32 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Mejl: per.ottosson@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 84 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).