Artificial Solutions utser Per Ottosson till ny VD

Styrelsen för Artificial Solutions har utsett Per Ottosson till ny VD. Han efterträder Lawrence Flynn som under de senaste tio åren som VD för Artificial Solutions har omvandlat företaget från ett teknikorienterat tjänsteföretag till en ledande plattformsleverantör med världsledande teknik. Med Per Ottosson som ny VD får företaget förutsättningar att växla upp sin tillväxtstrategi för sina konkurrenskraftiga lösningar inom konversationell AI.

Per Ottosson har trettio års erfarenhet i ledande befattningar, inklusive tio år inom konversations-AI-lösningar, senast som Chief Revenue Officer på IPsoft. Ottosson tillträder den 2 november 2020.

“Vi är mycket glada att hälsa Per Ottosson välkommen som Artificial Solutions nya VD. Den unika kombinationen av Pers erfarenhet och Artificial Solutions globala marknadsposition inleder ett spännande nytt kapitel i företagets utveckling, då vi ska accelerera vår tillväxt”, säger Åsa Hedin, styrelseordförande för Artificial Solutions.

“Per Ottosson har framgångsrikt drivit innovationsarbete, kommersialisering och internationell försäljning inom konversationell AI och hyperautomation. Hans omfattande erfarenhet av AI och mjukvaruvaruförsäljning blir en strategisk tillgång för Artificial Solutions när vi stärker våra partnerrelationer, utvecklar strategiska allianser och ökar den internationella försäljningsinsatserna för att påskynda vår globala tillväxt – på en marknad som beräknas överstiga 70 miljarder USD* till 2027”, säger Åsa Hedin.

“Jag är glad över att få möjligheten att axla rollen som VD för Artificial Solutions. Jag känner till Artificial Solutions sedan länge som en respekterad konkurrent och är imponerad av företagets teknik, dess stora skalbarhet och den höga innovationsnivån. Jag ser stora möjligheter att kommersialisera företagets”, kommenterade Per Ottosson.

Åsa Hedin avslutade: “Vi vill rikta ett varmt tack till Lawrence Flynn för hans starka ledarskap och engagemang för Artificial Solutions under det gångna decenniet, då han har tagit företaget dit det är idag”. Lawrence Flynn kommer stå till bolagets förfogande under en övergångsperiod.

Per Ottosson kommer att vara baserad i bolagets huvudkontor i Stockholm tillsammans med företagets nyligen utnämnda CFO Fredrik Törgren.

Besök Per Ottossons profil här

(* källa: Fortune Business Insights)

För ytterligare information:
Åsa Hedin, Styrelseordförande

Tfn: +46 73 366 65 53
E-mail: asa.hedin@ashpartners.com

Denna information är sådan som Artificial Solutions International AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg klockan 22:30 CET den 17 september 2020.

Artificial Solutions International (SSME:ASAI) är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med kortnamnet ASAI. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-mail certifiedadviser@penser.se).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *