DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2021

VUNNIT FLERA VIKTIGA KUNDER

APRIL TILL JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,2 MSEK (15,4)
 • Nettoomsättningen*1 uppgick till 10,7 MSEK (12,5)
 • Återkommande intäkter* uppgick till 8,8 MSEK (8,9)
 • Rullande tolv månaders återkommande intäkter* uppgick till 34,8 MSEK (31,0) 
 • Användningsintäkterna* uppgick till till 3,8 MSEK (2,7)
 • Bruttomarginalen minskade till 67% (69)
 • Justerad EBITDA uppgick till -18,3 MSEK (-19,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (-0,9)

JANUARI TILL JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,1 MSEK (30,7)
 • Nettoomsättningen*1 uppgick till 22,9 MSEK (25,6)
 • Återkommande intäkter* uppgick till 17,7 MSEK (16,8)
 • Användningsintäkterna* uppgick till till 8,1 MSEK (4,4)
 • Bruttomarginalen ökade till 69% (65)
 • Justerad EBITDA uppgick till -31,7 MSEK (-44,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,4 SEK (-1,6)

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Avtalat om treårig SaaS-affär med Telefónica Deutschland / O2, en ledande telekomoperatör, för den tyska marknaden
 • Avtalat om en strategiskt viktig SaaS-affär med stort multinationellt amerikanskt techföretag
 • Tecknat förlängningsavtal med en global lastbilstillverkare
 • Teneo-plattformen stödjer nu 86 officiella språk – täcker därmed fler språk än någon konkurrent
 • Framgångsrikt genomfört riktad emission om 120 MSEK
 • Förlängning av obligation om 52 MSEK

HÄNDELSER EFTER KVARTALET                                                   

 • Avtalat om LUIS^Teneo SaaS-affär tillsammans med vår partner Microsoft med telekomoperatören A1 Bulgaria
 • En av våra partners, en stor systemintegratör, har avtalat om och rullar ut LUIS^Teneo för dess egen affär
 • Stort globalt, amerikanskt techföretag har genom vår partner beställt fortsatt expansion av Teneo för USA och Japan
 • Avtalat om två förlängningsavtal med en amerikansk myndighetsorganisation och Circle K
 • Paloma Ramirez Diaz-Monis utnämnd till Chief People Officer

NYCKELTAL (För definitioner se sidan 19 samt * justerade intäkter som redogörs för på sid 4-5)

MSEKAPR–JUN 2021APR–JUN 2020JAN-JUN 2021JAN-JUN 2020JAN-DEC 2020
Justerad nettoomsättning*10,712,522,925,647,3
Justerade återkommande intäkter*                     8,88,917,716,833,9
Rullande 12 månaders återkommande intäkter*34,831,034,831,033,5
Justerade användningsintäkter*3,82,78,14,410,4
Nettoomsättning8,215,418,130,753,8 
Bruttomarginal %67%69%69%65%66%
Justerad EBITDA-18,3-19,8-31,7-44,9-78,3
Resultat per aktie, SEK-0,2-0,9-0,4-1,6-3,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten-14,8-10,9-30,3-29,2-75,9

VD ORD

Bästa aktieägare, kollegor, kunder och partners:

Nya kunder

Andra kvartalet 2021 var det kvartal då vår nya position på marknaden befästes. Med två stora strategiska affärer gjorda vid kvartalets början har vi stärkt vår ställning ordentligt. I tillägg till dessa två vunna kundaffärer, har vi efter kvartalets slut genomfört fler mycket intressanta affärer. Att Telefónica /O2 i Tyskland väljer att arbeta med vår SaaS LUIS^Teneo är ett bevis på styrkan i vår lösning. Eftersom valet föll på ett stort inledande projekt liksom även på framtida projekt har det konkurrenskraftiga anbudet lockat till sig konkurrens från alla de största leverantörerna, såsom Google och IBM. Vår lösning kommer att implementeras av Tech Mahindra, med stöd av oss och Microsoft.

Den andra affären under kvartalet är med en kund som vi tyvärr inte kan publicera namnet på, men det är en mycket viktig kund i mjukvarubranschen. Kunden är mycket kompetent och lösningen implementeras av vår partner CSGi. CSGi lyckades få den första lösningen att gå live på sex veckor, vilket är ett bevis på styrkan i LUIS^Teneo och vårt gemensamma erbjudande med Microsoft.

Efter kvartalets slut har vi även kommunicerat att vi har ingått avtal med A1 Bulgaria, del av A1 Group och ägd av América Móvil (med 400 miljoner abonnenter). Detta kontrakt, som avser den bulgariska marknaden, har ingåtts i samarbete med vår partner Microsoft. Med det gemensamma erbjudandet LUIS^Teneo kommer kunden att distribuera en rad konversationsapplikationer i sin kundtjänst. Apparna distribueras initialt på bulgariska, med möjlighet att utöka räckvidden till andra språk via en smart lokaliseringsfunktion – en unik funktionalitet som tillhandahålls av Artificial Solutions.

Det är också väldigt glädjande att se att våra existerande kunder fortsätter stödja vår nya strategi och vårt erbjudande. I början av augusti 2021 förnyade exempelvis Circle K, en del av Global Fortune 500-återförsäljaren Alimentation Couche-Tard, sitt avtal för Conversational AI på Teneo-plattformen för att kunna fortsätta stödja sina kunder och anställda i sina butiker i USA och Skandinavien.

Våra kunder

Vi har fantastiska kunder som både driver på oss och sina organisationer framåt. Vi har arbetat mycket nära vår befintliga kundbas med de förändringar vi har gjort för att säkerställa att kunderna fortsätter att växa samtidigt som vi förändrar vår leveransmodell och kommersiella modell. Jag är glad att kunna säga att vi har en mycket nöjd kundbas. En del väljer att flytta över till vår SaaS-modell i år, medan andra stannar kvar i den gamla modellen tills vidare. Vid årets slut kommer vi att göra en uppdatering i fråga om var vi står i termer av kunder inom SaaS och avtal med rörliga avgifter samt avseende nya nyckeltal för vår nya strategi.

Finansiellt

Med vår nya affärs- och leveransmodell får vi en nedgång i redovisad nettoomsättning av två anledningar – vi tillhandahåller inte längre professionella tjänster, och i takt med att vi säljer redovisar vi bara intäkterna för de månader som omfattas av kvartalet, dvs. i den takt våra lösningar används. Om vi justerar våra historiska siffror till samma intäktsredovisningsprinciper ser vi att den justerade nettoomsättningen under andra kvartalet minskade från 12,5 MSEK föregående år till 10,7 MSEK 2021, men att de justerade användningsintäkterna ökade. Den minskningen är en effekt av att vi inte längre säljer professionella tjänster. Vad gäller kostnader bibehåller vi vår lägre kostnadsnivå, men adderar nu kommersiella nyckelpositioner för vår nya strategi, vilket kommer att innebära något högre löpande kostnader. Våra årliga rörelsekostnader under första halvåret motsvarar 111 MSEK. Jag är övertygad om att vi arbetar utifrån rätt strategi för den här fantastiska mjukvarutillgången – Teneo.

Kapitalanskaffning

Vår riktade nyemission om 120 MSEK under andra kvartalet 2021, som övertecknades, var ett viktigt steg för att säkra vår fortsatta marknadsexpansion och gav oss också intressanta nya svenska och internationella aktieägare. Vi uppskattar och tackar för förtroendet för vårt team och vår strategi.

Det rör sig på vår marknad

Aktiviteten på kapitalmarknaden inom vårt verksamhetsområde är högre än under 2020. Vi har sett Nordic Capital investera i Boost.ai och Cognigy.ai erhålla finansiering om 44 MUSD, en kapitalrunda ledd av Insight Partners. Både Boost och Cognigy är plattformar som marknadsförs för enkel användning till icke-utvecklare och de har fler användare än vi har, men i grova drag samma mjukvaruintäkter. Vi har i stället kunder med större volymmässig användning av vår mjukvara.

På Artificial Solutions vet vi att utvecklare är nyckeln till ett framgångsrikt utvecklingsprojekt, och inom utvecklingen av användarupplevelsen (UX) fortsätter vårt främsta fokus att vara utvecklare, med affärsanvändare som en sekundär målgrupp. Eftersom vi är plattform nummer ett globalt när det gäller antalet sessioner (användare/kunder som kommer till plattformen och betjänas av den) med våra 10 miljoner sessioner i juni månad, är vi övertygade om att den här ansatsen vinner på lång sikt. Vi arbetar med att göra våra kunder framgånsrika långsiktigt genom att tillhandahålla den bästa digitala kanalen. När vi nu övergår till en volymbaserad prissättning för alla nya avtal kommer volymerna att driva intäkterna och med vår höga skalbarhet i vår plattform kommer vinsterna successivt att komma.

Mångfald

I dagsläget har vi 38 procent kvinnor på Artificial Solutions. Det innebär att vi är mer än tre gånger närmare jämställdhet än branschen som helhet. Vår mjukvara är utformad för att användas av människor. Inte ett visst kön eller en viss etnisk grupp. Vi har 86 språk men vi måste också säkerställa att användarbarheten och användarupplevelsen når upp till inkluderingsribban. Som ett första steg i den riktningen kommer vi att driva mångfaldsfrågan i våra anställningspolicies, i synnerhet inom produktområdet.

Per Ottosson, VD

Denna information är sådan som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-10 07:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Email: per.ottosson@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB (publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 86 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.