Delårsrapport April till Juni 2019

Stark tillväxt i orderingång och orderstock.

April till Juni 2019

 • Orderingången ökade till 22,8 MSEK (7,6), orderstocken till 50,7 MSEK (28,4)
 • Nettoomsättningen uppgick till 12,6 MSEK (11,4)
 • Bruttomarginalen uppgick till 60 procent (46)
 • Justerad EBITDA uppgick till -27,7 MSEK (-23,5)
 • Engångskostnader uppgick till -2,3 MSEK, hänförliga till det omvända förvärvet i februari
 • Resultat per aktie uppgick till -2,0 SEK

Januari till Juni 2019

 • Orderingången ökade till 39,6 MSEK (27,8) och orderstocken till 50,7 MSEK (28,4)
 • Nettoomsättningen uppgick till 25,3 MSEK (23,8)
 • Bruttomarginalen uppgick till 55 procent (51)
 • Justerad EBITDA uppgick till -55,3 MSEK (-44,4)
 • Engångskostnader i samband med det omvända förvärvet i februari uppgick till -28,5 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -4,7 SEK

Väsentliga händelser

 • Flera kontrakt med nya kunder tecknades i ett antal olika branscher, såsom telekommunikation, bil, bank och finans,amerikansk statlig myndighet, detaljhandel och IT
 • Förnyade och utökade kontrakt erhölls med flera befintliga kunder
 • Swisscom tecknades som ny partner för att möta den schweiziska marknaden
 • Positiv initial respons från marknaden efter lanseringen av Teneo Fusion och Teneo Developers i föregående kvartal, vilket möjliggör ökad skalbarhet
 • En riktad emission om 65,7 MSEK slutfördes under kvartalet och registrerades i juli 2019

Nyckeltal

VD-KOMMENTAR

Det är glädjande att kunna rapportera att ett av våra viktigaste mått för att visa hur vår verksamhet utvecklas, orderingång,har visat stark tillväxt under kvartalet. Det totala värdet av kontrakterade ingångna ordrar under kvartalet har växt med 200% jämfört med samma kvartal föregående år. Det innebär att orderingången fram till 30 juni är 72% av helåret 2018,och då är det 6 månader kvar av året. Orderstocken, det totala värdet av kontraktuellt ingångna ordrar som ännu inte redovisats som intäkter, steg med 79% jämfört med samma kvartal 2018. Dessa ökningar är mycket uppmuntrande eftersom de speglar det växande förtroendet för Teneoplattformen. Vi har en högre andel långsiktiga avtal än tidigare och dessa är dessutom relaterade till våra mer lönsamma licens- och användningsintäkter.Det känns också bra att konstatera att fler saker pekar åt rätthåll: andelen och värdet av användarintäkterna ökade och merän fördubblades till 3,1 MSEK under andra kvartalet. För första halvåret blev ökningen 55 procent till 4,5 MSEK. I linje med vår strategi så ökade även andelen intäkter som härrör från våra partners under andra kvartalet, 34 procent jämfört med 25 procent under samma period föregående år. I takt med att vi transformerar intäktsmixen mot mer lönsamma licens- och användningsintäkter ökade bruttomarginalen från 51 procent till 55 procent under första halvåret 2019. Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 60 procent.

Positiva framsteg med kunder och partners

Under kvartalet har vi tecknat ett flertal kontrakt med nya kunder, både direkt och via våra partners. Dessutom har vi tecknat kontrakt med nya partners och jag är särskilt glad överdet nya partnerskapet med Schweiz ledande telekombolag Swisscom, som planerar att skapa avancerade Conversational AI-lösningar för sina medarbetare, kunder och företagskunder. De nya kunderna spänner över ett antal olika branscher, från ett nordeuropeiskt bilföretag till en stor amerikansk statlig myndighet samt en global leverantör av mjukvara och tjänster. Många av dessa nya kunder har etablerade kompetenscenter och kommer att utföra mycket av implementeringen själva.Dessa centra har ett brett ansvarsområde med specifikmarknadskompetens som bemannar och bygger lösningar för att rulla ut över hela koncernen. Jag är glad över denna transformation eftersom den ligger till grund för vår övergripande strategi, att kunna leverera projekt via tredjeparter medan vi kan fokusera mer på de lönsammare licens och användningsintäkterna.

Frangångsrik lansering av Teneo Fusion

Förra kvartalet rapporterade vi om lanseringen av TeneoFusion och jag kan konstatera att denna nya satsning har fått ett positivt mottagande av såväl befintliga och potentiella kunder, men även av de många utvecklare och systemintegratörer som bygger våra lösningar. Jag har sett direkta bevis för att den enkla tillgången till Teneo-plattformen förkortar försäljningscyklerna. Vi har fortsatt att stärka Teneo Fusion genom att lägga till flera nya språk och vi har samtidigt byggt ut funktionaliteten. Detta arbete kommer att fortsätta.

Ny finansiering säkerställd

En riktad emission om 65,7 MSEK före transaktionskostnader slutfördes i kvartalet. Vi kommer att använda medlen för att täcka rörelseförlusten och att investera i Artificial Solutions framtida tillväxt. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka både nytillkomna och äldre aktieägare för ert fortsatta stöd och jag ser fram emot att fortsätta dela våra framsteg med er.

För mer information vänligen kontakta

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

Telefon: + +46 (0) 8-663 54 50

E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 Augusti 2019 kl. 07.30 CET.

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo®, är utvecklad för det globala företaget och gör det möjligt för företagsanvändare att samarbeta med utvecklare för att på kort tid skapa sofistikerade och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen tycker och tänker.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Den används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *