DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

VIKTIGT KUNDAVTAL MED DEN NYA SAASMODELLEN

JANUARI TILL MARS 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,8 MSEK (15,3)
 • Nettoomsättningen*[1] uppgick till 12,2 MSEK (12,9)
 • Återkommande intäkter* uppgick till 9,0 MSEK (7,7)
 • Rullande tolv månaders återkommande intäkter* uppgick till 34,7 MSEK (28,1) 
 • Användningsintäkterna* uppgick till till 4,3 MSEK (1,5)
 • Bruttomarginalen ökade till 72% (60)
 • Justerad EBITDA uppgick till -13,3 MSEK (-25,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (-0,7)

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Artificial Solutions blev Microsoft Co-Sell Partner
 • ISG utsåg Artificial Solutions till ledande i Intelligent Automation – Solutions and Services for Conversational AI
 • Kunderna Banco BPM, Widiba och Monte dei Paschi, bolag i finansindustrin, utökar deras investeringar i Teneo
 • Artificial Solutions minskar årliga rörelsekostnaderna från 178 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en minskning om 41%   

HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Strategiskt viktig SaaS-affär med globalt stort amerikanskt techföretag med initial årlig intäkt om 0,7 MSEK. Förväntad ARR år 3 om 6,2 MSEK.
 • Gartner uppmärksammar Artificial Solutions som innovatör inom Conversational AI
 • Teneo-plattformen stödjer nu 84 officiella språk – täcker därmed flest språk i världen
 • Marie Angselius Schönbeck anställd som Chief Communication & Impact Officer

NYCKELTAL

(För definitioner se sidan 17 samt * justerade intäkter som redogörs för på sid 4-5)

MSEKJAN-MAR 2021JAN-MAR 2020JAN-DEC 2020
Justerad nettoomsättning*12,212,946,8
Justerade återkommande intäkter*9,07,733,5
Rullande 12 månaders återkommande intäkter*34,728,133,5
Justerade användningsintäkter*4,31,510,0
Nettoomsättning9,815,353,8 
Bruttomarginal %72%60%66%
Justerad EBITDA-13,3-25,1-78,3
Resultat per aktie, SEK-0,2-0,7-3,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten-15,5-18,3-75,9

[1] Bolaget har omräknat dess historiska Användningsintäkter för att harmonisera med den nya SaaS-modellens ”pay as you go”-principer. Se sid. 4-5 för beskrivning av omräkningen av intäkterna.

VD ORD

Vi inledde första kvartalet 2021 med en ny affärs- och leveransmodell, och vi är nu ett SaaS-företag som levererar värde i Microsofts ekosystem. Vi har adderat ny funktionalitet till vår utvecklingsplattform, vilket gör den till den marknadens mest omfattande plattform inom Conversational AI. Under kvartalet fortsatte vi att expandera våra affärer med befintliga kunder och strax efter kvartalets slut vann vi vår andra SaaS-kund, en strategiskt mycket viktig kund.

I början av första kvartalet presenterade Artificial Solutions LUIS^Teneo, en SaaS-baserad utvecklings- och driftsmiljö för Conversational AI (CAI) som kombinerar MS LUIS teknik med Teneo. LUIS^Teneo gör det möjligt för företag att kostnadseffektivt och till hög kvalitet bygga och underhålla MS LUIS-baserad-teknik, så att man enkelt kan skala organisationsövergripande bottar, oavsett projektets storlek eller omfattning.

Vi blev även en co-sell partner till Microsoft och lanserade Teneo på Microsoft Azure Marketplace, en onlinebutik som tillhandahåller applikationer och lösningar för användning på Microsofts molnplattform Azure.

Under kvartalet tillkännagav vi stöd för ytterligare 48 språk för Teneo, vilket gör det till den mest omfattande språklösningen inom Conversational AI. Vi bedömer att vårt inbyggda språkstöd täcker nära 40% av världens befolkning. Plattformen stödjer 84 officiella språk.

Efter kvartalets stängning meddelade vi att ett stort nordamerikanskt mjukvaruföretag har tecknat ett avtal för att integrera vår teknik i syfte att stärka kundupplevelsen. Den totala intäkten bestäms av användning, API-anrop, över tiden. Klienten har potential att generera 6,2 MSEK i ARR (annual recurring revenues) år 3. Lösningen stöder såväl chatt som röst och kommer att levereras på Microsofts molnplattform Azure. Affären bekräftar styrkan i vår teknologi och vår affärs- och leveransmodell baserad på SaaS.

Ny strategi erkänd av ledande analytiker

Vi har utnämnts som ledare med vårt LUIS^Teneo-erbjudande av de globala analysföretagen Gartner och ISG.

Gartner, det ledande analysföretaget inom IT-industrin, har utnämnt oss som innovatör inom Conversational AI  i sin rapport ‘Emerging Technologies: Tech Innovators in Conversational AI and Virtual Assistants’. Gartners rapport belyser Artificial Solutions strategi mot en modulär och öppen plattform och den senaste lanseringen av vårt erbjudande LUIS^Teneo.

ISG är ett känt teknik- och rådgivningsföretag. ISG Provider Lens 2020 uppmärksammade Artificial Solutions AI-mjukvarulösningar genom sin plattform Teneo och dess enastående förmåga för utvecklare att bygga Conversational AI-appar. Teneo gör mer än att bara använda sig av maskininlärning (ML) eller språkliga tillvägagångssätt genom att ta en hybridstrategi som ger ett meningsfullt sammanhang för vanliga språkliga handlingar.

Go-to-Market

Vi driver vår pipeline baserat på tre pelare:

 1. Våra kunder hittar oss och laddar ner vår programvara på vår webbplats för utvecklare. För att stödja detta har vi lagt till funktioner för att göra vår programvara enklare att använda och vi gjorde registreringsprocessen enkel och gratis. Vi har också gjort om vår dokumentation och gjort den lätt tillgänglig för utvecklarna.
 2. I vårt externa arbete har vi utvecklat kampanjer som lanserats i slutet av första kvartalet.
 3. Vår direktförsäljningsorganisation är inriktad på att se till att våra befintliga kunder fortsätter att växa och att arbeta med de större, strategiska möjligheter som vi har definierat.

Dessa tre insatser gjorde att vi efter kvartalets slut har signerat vår första strategiska affär och vi bygger en lovande pipeline för resten av året.

Hög aktivitet inom M&A – Konsolideringen fortsätter

Jag vill ta tillfället i akt och kommentera Microsofts förvärv av Nuance och Nordic Capitals entré in på marknaden för Conversational AI.

Intresset för Natural Language-lösningar, och vår strategi, ökade med Microsofts tillkännagivande av deras förvärv av Nuance för 19,7 BUSD. Microsoft har uppgett att dess fokus ligger på att utöka molnbaserade tjänster inom vården. På grund av regler drivs fortfarande mycket av amerikansk hälsovård i gammal IT-infrastruktur på plats lokalt. Detta öppnar upp en stor marknad för Microsoft, då konkurrerande ekosystem som Apple och Google har fokuserat på B2C – Microsoft får nu läkarna som kunder och kan bygga en B2B-närvaro.

Nuances intäkter är beroende av att producera journaler och dokumentation från Natural Language-interaktioner mellan läkare och patienter, och deras teknik nämns inte av Microsoft. Eftersom deras kunder sannolikt kommer att behöva migrera till Azure-baserade lösningar kan LUIS^ Teneo underlätta migrationen då all nödvändig integration finns klar och konversationer kan importeras. Inga externa marknadsanalytiker bedömer att Nuance kommer att ha någon negativ effekt på Artificial Solutions plattformsbaserade modell.

Det ledande europeiska private equity-företaget, Nordic Capital, gick också in på marknaden för Conversational AI med en tillväxtinvestering på 1 miljard NOK i det norska företaget Boost.ai under första kvartalet 2021. Min uppfattning är att konsolideringen kommer att fortsätta att realiseras i branschen, och detta är bara början.

Adderar marknadskompetens till vår världsledande ledningsgrupp

Jag är glad att kunna meddela att vi har stärkt vår ledningsgrupp med utnämningen av vår nya Chief Impact Officer, Marie Angselius Schönbeck som startade i början av andra kvartalet. Marie kommer närmast från IPsoft (nu Amelia) och ger en djup erfarenhet av marknadskommunikation i vår bransch. Med Marie ombord har vi nu en stark ledningsgrupp med väldigt relevanta erfarenheter av att bygga och skala SaaS-bolag som kommer att accelerera Artificial Solutions tillväxtresa.

Omställning av kostnadsbas och anpassning till ny strategi

Som kommunicerades i delårsrapporten för Q4 2020 har vi ändrat företagets interna organisation och struktur för att anpassa vår verksamhet till vår nya affärs- och leveransmodell. Detta arbete har genomförts enligt plan och har tagits emot positivt både internt och externt av kunder, leverantörer och aktieägare.

Under första kvartalet 2021 redovisade vi rörelsekostnader på 26,3 MSEK jämfört med 44,4 MSEK under samma period 2020, en minskning med 41%. Med denna kostnadsbas uppfyller vi också vår vägledning om att redovisa årliga löpande rörelsekostnader på 105 MSEK under första kvartalet 2021. Denna kostnadsanpassning leder till att bolaget kan fortsätta självfinansierat eller öka investeringstakten för att följa med marknaden.

Teknik som multiplicerar kraften i konversationell AI

Artificial Solutions teknologi påskyndar utvecklingen av avancerade lösningar inom Conversational AI, oavsett plattform. Lösningar baserade på vår teknik har högre skalbarhet, antal språk och transaktionsvolymer. Med det starka utvecklingsteamet som gör detta möjligt har vi en verklig möjlighet att etablera oss som en accelerator med ledande spelare inom Conversational AI, inklusive Microsoft.

Vår teknik kan skala från en enkel chattbot till att hantera hundratusentals sessioner, varje dag på olika språk. Detta kan också användas horisontellt, vilket öppnar en ännu större marknad. Med en av de mest tekniskt avancerade plattformarna på marknaden kommer vår SaaS-baserade modell att hjälpa våra kunder att bli produktiva och konkurrenskraftiga. Teamet på Artificial Solutions kommer att påskynda den tillväxt som Teneo förtjänar.

Vi tror att vi har en stark grund för framtiden. Vi kan se detta i det ökade antalet kunddiskussioner som vi är involverade i, och vi är mycket glada över att en av de strategiska affärer vi har identifierat tidigare stängdes strax efter det första kvartalet.

Per Ottosson, VD

Denna information är sådan som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-27 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Mejl: per.ottosson@artificial-solutions.com