Hardman & Co publicerar ny analys av Artificial Solutions nya intäkts- och affärsmodell

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI (CAI), meddelar idag att Hardman och Co publicerat en ny analys som genomförts på uppdrag av Artificial Solutions. Rapporten bekräftar ett positivt mottagande av den nya affärsmodellen för återkommande intäkter och ger en analys av viktiga milstolpar, inklusive patentportföljen, det dokumenterade teknikledarskapet, färdplanen för påskyndade av nya kundförvärv och betydande kostnadsreduktioner.

Analysen belyser företagets nyligen tecknade kundkontrakt, till exempel det senaste avtalet med en av världens största telekomoperatörer, det nuvarande marknadsläget och behovet av att automatisera affärsprocesser, som en indikator på att Artificial Solutions teknik fortfarande är marknadsledande.

”Vi välkomnar analysen från Hardman och Co och är glada över att den nya strategin och de förändringar vi genomfört uppmärksammats”, säger Per Ottosson, VD på Artificial Solutions. ”Det finns en växande trend för snabbare och mer skalbara automatiseringsprocesser. Samtidigt väljer allt fler företag SaaS-tjänster som det mest effektiva sättet att distribuera lösningar för CAI. Vi strävar efter att vara i spetsen för detta nya tillvägagångssätt. ”

Hardman & Co granskade också Artificial Solutions nya plattform LUIS^Teneo, som kombinerar Teneo med Microsoft LUIS på Azure Marketplace, som ett steg som “borde lösa upp försäljningen”.

Analysen beskriver Artificial Solutions hur den nuvarande ledningsgruppen förändrat bolagets strategi och att man nu avser att leverera en innovativ och smidig mjukvara som en tjänst (SaaS), en icke-hierarkisk bolagsstruktur, en ny prissättningsmodell och tydligt fokus på att utöka kundbasen, som “kraftfull”.

Artificial Solutions CAI-plattform, Teneo ®, är utformad för användning av företagsmarknaden. Den prisbelönta plattformen tillåter affärsanvändare och utvecklare att samarbeta för att på rekordtid skapa sofistikerade och intelligenta applikationer som kan användas på mer än 84 språk och på flera plattformar och i flera kanaler.

I februari 2021 tillkännagav Artificial Solutions lanseringen av LUIS^Teneo, en utvecklingsmiljö som körs på Microsoft Azure.

”LUIS^Teneo erbjuder en mer avancerad utvecklingsmiljö och gör det möjligt att bygga chatbots relativt enkelt jämfört med alternativen, till förmån för Teneos beprövade skalbarhet på den nivå som krävs av globala organisationer”, förklarar rapporten.

För mer information och för att läsa hela rapporten, besök: https://www.investors.artificial-solutions.com/sv/analytiker