Ledningsförändringar i Artificial Solutions

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI, genomför förändringar i ledningen.

Daniel Erikssom har utsetts till Chief Innovation / Customer Success Officer. Daniel är under en övergångsperiod ansvarig för Marknad. VD Per Ottosson ansvarar under en övergångsperiod även över den globala försäljningsorganisationen.    

Ledningsförändringen innebär att Artificial Solutions ledning från och med den 11 december 2020 utgörs av Per Ottosson, Fredrik Törgren, Daniel Eriksson, Andreas Wieweg, Dave Parsin och Chris Tew.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Mejl: per.ottosson@artificial-solutions.com

Denna information är sådan som Artificial Solutions International AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg klockan 18:30 CET den 11 december 2020.

Erik Penser Bank är Artificial Solutions Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

certifiedadviser@penser.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *