Rättelse av MAR: Ledningsförändringar i Artificial Solutions

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI, gör en rättelse av det pressmeddelande Artificial Solutions distribuerade kl. 18.30, den 11 december 2020, ”Ledningsförändringar i Artificial Solutions”, som innehöll en felaktig MAR-klassificering. Övrig information lämnad i pressmeddelandet var korrekt. Ett korrigerat meddelande följer nedan.

Daniel Erikssom har utsetts till Chief Innovation / Customer Success Officer. Daniel är under en övergångsperiod ansvarig för Marknad. VD Per Ottosson ansvarar under en övergångsperiod även över den globala försäljningsorganisationen.    

Ledningsförändringen innebär att Artificial Solutions ledning från och med den 11 december 2020 utgörs av Per Ottosson, Fredrik Törgren, Daniel Eriksson, Andreas Wieweg, Dave Parsin och Chris Tew.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Mejl: per.ottosson@artificial-solutions.com

Erik Penser Bank är Artificial Solutions Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

certifiedadviser@penser.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *