Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2021

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för andra kvartalet 2021 tisdag den 10 augusti 2021 kl 07:30.

Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på https://www.investors.artificial-solutions.com/sv/finansiella-rapporter.

Konferenssamtal

Per Ottosson, VD och Fredrik Törgren, CFO, kommer att presentera resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl 10:00. Konferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, använd något avnedanstående telefonnummer. Vänligen ring in 5 till 10 minuter innan konferenssamtalet börjar, eftersom en kort registreringsprocess är nödvändig.

För att delta i konferensen, vänligen ring något av följande nummer:

Sverige: +46 850510039
Storbritannien: +44 (0) 203 059 58 69
USA: +1 760 294 16 74
Spanien: +34 917699494
Danmark: +45 32714988
Norge: +47 23960036
Frankrike: +33 170918701

Registrering för nyhetsbrev

Företaget avser erbjuda investerare djupare insikter kring branschen för Conversational AI och dess teknologier genom ett nyhetsbrev. Intentionen är att starta distributionen av nyhetsbrevet kommande veckorna. Om du önskar registrera dig för att erhålla nyhetsbrevet, vänligen registrera dig här: https://www.investors.artificial-solutions.com/#SignUp.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Törgren, CFO, Artificial Solutions
Telefonnummer: +46 (0)70 355 08 29
E-mail: fredrik.torgren@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 86 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se). För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.